Duben 2006

Ventricular fibrillation(ventrikulární/komorová fibrilace)

3. dubna 2006 v 21:47 | Kačenka |  Zjišťování důkazů
Nepravidelné, zmatené chvění srdeční komory nebo nižší pumpování komor srdce, jež vede k menšímu vedení krve do těla.

Ventricular tachycardia(Ventrikulární/komorová tachykardie)

3. dubna 2006 v 21:45 | Kačenka |  Zjišťování důkazů
Abnormálně zrychlený rytmus v srdečních komorách (Ventricles), který může vést ke snížení krevního tlaku, šoku a třeba i smrti.

Vitreous fluid(skelná tekutina)

3. dubna 2006 v 21:44 | Kačenka |  Zjišťování důkazů
Průhledná, rosolovitá hmota vyplňující oční bulvu mezi čočkou a sítnicí. Také známá jako sklivec.


Wound track (stopa zranění)

3. dubna 2006 v 21:38 | Kačenka |  Zjišťování důkazů
Falešná trajektorie, kterou zanechal projektil nebo zbraň, která prošla skrz maso. Také známá jako kavitace.